2e plaats op OLS 2017!


Op zondag 2 juli mochten St. Job samen met 145 andere schutterijen naar Merkelbeek om deel te nemen aan het OLS. Bij het korpsschieten en in de daaropvolgende kavelrondes heeft ons eerste zestal geen bölke gemist. Daarom mochten we afgelopen zaterdag 9 juli terug naar Merkelbeek om te gaan strijden voor de Um. Omdat we met 42 schutterijen waren werd ter direct gestart op de kleine boölkes van 1 bij 1 cm. Namens St. Job schoten Ton Camp, Jan Driessen, Jos Doré, Marie-José Nouwen, Henk Mols en Erik Kiggen. Deze schutters werden bijgestaan door onze buksmeester Will Claessens en de parapluman Tjeu Bukkems. Deze taak had hij overgenomen van Rob Soulier die er zaterdag niet bij kon zijn, maar ook zeker genoemd mag worden. 

Op de boom van St. Job werden in de eerste ronde 18 punten geschoten. Slechts 13 schutterijen slaagden erin om alles af te schieten. Dit betekende dat St. Job sowieso haar beste prestatie op een OLS heeft geëvenaard, namelijk een 13e plaats in Wessem in 2005. Hierna werd er nog een ronde geschoten waarin er weer 5 vereningingen afvielen. St. Job naar een 8e plaats. In de 7e kavelronde viel Baarlo af en in de 8e ronde waren Grote-Brogel en Helden aan de beurt. Ineens zaten we in de top 5! 

De daaropvolgende kavelrondes waren spannend, geen enkele schutterij schoot er naast. Dit zou duren tot de 12e kavelronde. Terwijl onze schutters aan het schieten waren had de rest van de schutterij al snel door dat Beringe en Geleen eruit waren. Toen Erik zijn laatste schot eraf had klonk er gejuich, we hadden de top 3 bereikt. Direct daarna kwam er nog een grotere verrassing, ook Herkenbosch had er naast geschoten. Zowel bij het publiek als bij de schutters was de verbazing op het gezicht af te lezen. Wij zouden met St. Servatius Raam gaan uitmaken wie de Um mee naar huis mocht nemen.

Bij het begin de 13e kavelronde was het de beurt aan Ton. Na het lossen van zijn eerste schot was het stil achter de boom, het bölke stond er nog. De opleving na ieder schot maakte plaats voor een schok. Zoals het hoort schoten we door. Ton schoot zijn andere twee punten er af. Toen was het de beurt aan Jan. Terwijl Jan stond te schieten kregen we door dat ook Raam er naast had geschoten. Dit was echter zijn tweede schot, waar het bij Ton zijn eerste was. Alle andere punten werden door onze schutters geraakt. Dit was ook het geval voor de schutters van Raam. Geen enkele Raamse schutter miste het eerste punt. Dit betekende dat Raam de Um had gewonnen. 

Na een spannende strijd heeft St. Job dus een knappe historische tweede plaats bereikt op het OLS in Merkelbeek. 's Avonds is deze tweede plaats nog goed gevierd. Foto's van deze avond en de huldiging van de schutters bij de Leukerschans zijn hier te vinden. De foto's van het uitschieten zijn hier te vinden.

OLS Merkelbeek 2017


zondag 2 juli is het dan zover: we gaan naar het OLS in Merkelbeek. Hieronder alle belangrijke informatie:

Tijd Wat Locatie
10.30 uur  vertrek bus naar Merkelbeek Leukerschans
12.30 uur  solistenwedstrijd Stef Moris rood-witte vlag
12.55 uur  solistenwedstrijd Maartje Duisters oranje vlag
13.00 uur  solistenwedstrijd Amy Mols oranje vlag
13.05 uur  solstenwedstrijd Laura Maessen oranje vlag
13.30 uur  opstellen optocht (optochtnummer 33)     opstelterrein
14.45 uur  schoonheidswedstrijden    witte vlag
15.00 uur  stemmen fluiten materiaalwagen
15.50 uur marswedstrijden rode vlag
16.45 uur schietwedstrijd boom 17 Links
21.00 uur vertrek bus naar Leukerschans nog onbekend

  Geselecteerde schutters voor het OLS zestal zijn:

1. Ton Camp
2. Jan Driessen
3. Jos Doré
4. Marie-Jose Nouwen
5. Henk Mols
6. Erik Kiggen

Reserve schutters: Susanne Sporen en Truus Janssen

Will Claessens is Buksmeester en Rog Soulier draagt de paraplu

 

 

Lintje voor Annelies Kiggen


Uit handen van loco-burgemeester Martijn van den Heuvel ontving  Annelies Kiggen- Sillekens op zaterdag 6 mei 2017 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde in de Leukerschans tijdens de viering van het St Jobfeest. Ze kreeg de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stichting Land van Horne
Sinds 1989 werkt Annelies als administratief medewerkster bij Stichting Land van Horne. In deze functie verricht zij meer werkzaamheden dan redelijkerwijs van haar verwacht mag worden. Zij neemt haar functie te boven gaande initiatieven om de belangen van de stichting en van haar bewoners op de beste wijze te behartigen. Daarbij heeft ze niet alleen oog voor haar eigen takenpakket, maar is ook collega’s behulpzaam en ondersteunt anderen bij het verrichten van hun werkzaamheden. Die collegialiteit toont zij ook bij het organiseren van evenementen en ontspanningsactiviteiten voor het personeel.

Schutterij Sint Job Leuken
Annelies is al 35 jaar actief binnen het fluit- en tamboerskorps. Ze nam zitting in het bestuur van de muziekcommissie, die de dagelijkse gang van zaken rondom dit korps onder haar hoede heeft. Ze was secretaresse van deze commissie en de laatste jaren is ze voorzitter. Hiermee vervult ze al 25 jaar een voorbeeldfunctie voor de jeugdige muzikanten. Binnen het korps beheert ze onder meer de bladmuziek en is ze verantwoordelijk voor alles rondom de solisten en ensembles die jaarlijks deelnemen aan diverse wedstrijden. Ze is tevens contactpersoon voor de muziekschool en zodoende nauw betrokken bij de opleiding van alle muzikanten. Naast haar bestuursfunctie in de fluitcorpscommissie heeft mevrouw Kiggen ruim 15 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van de vereniging. Ze was achtereenvolgens secretaresse, penningmeester en vicevoorzitter. Momenteel verzorgt ze de boekhouding.

Annelies lintje

Meer artikelen...