Donateurs- en zestalschieten 2013


Op Hemelvaartsdag is de jaarlijkse schietwedstrijd voor donateurs. Er is een wedstrijd voor senioren (vanaf 18 jaar) en voor junioren (tot 18 jaar). Daarnaast kunt u die dag deelnemen aan de Zestalschietwedstrijd voor senioren. Dit zestal kan bestaan uit bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen etc.

De aanvang van deze spannende schietwedstrijd is om 13.30u. Vanaf 13.00u bent u van harte welkom en heeft u de gelegenheid om zich in te schrijven. Rond de klok van 16.00u is de trekking van de tombola. De middag zal eindigen rond 19.00u in de avond.

We hopen u te zien op donderdag 9 mei aan de Kaaskampweg 7 te Weert!

 

Uitkavelen wintercompetitie 2013


Paaszaterdag werd, als zo vaak tevoren, de wintercompetitie uitgekaveld. Er waren zes personen die deel mochten nemen. Zij hadden 70 punten vergaard door
minimaal 7 keer 10 punten te scoren. Er werd begonnen op stopjes van 1 x 1 cm, hierna 8 mm x 8 mm en hierna 6 mm x 6 mm. Als beste is geeindigd: Rob Driessen, tweede werd Truus Janssen en derde Ton Camp.

Bij de jeugd was het al bekend wie er was gewonnen. Dit was Victor Lemmen.
Esmee Camp had de tweede plaats.

Meer artikelen...