In memoriam: Rob Soulier.

Op maandag 25 november bereikte ons het bericht van het toch nog plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid Rob Soulier.
Wij wensen zijn kinderen en familie veel sterkte toe.